Consultanță

Proiectăm și implementăm programe de instruire integrate, bazate pe nevoi reale.

Analiza nevoilor de training (TNA)

TNA este procesul prin care se identifică nivelul actual de cunoștințe, abilități și atitudini ale unui grup țintă precum și nivelul care trebuie atins ca urmare a intervenției avute în vedere.

Diagnoza resursei umane

Ca parte a diagnozei organizaționale, diagnoza resursei umane este o modalitate de a analiza gradul de dezvoltare a resurselor umane, a climatului de lucru, a structurilor de comunicare, gradul lor de satisfacți. Pe baza aspectelor identificate se vor prezenta recomandări pentru remedierea problemlor identificate.

Dezvoltare organizațională

Ca și consecință logică a diagnozei organizaționale, dezvoltarea organizațională este orientată spre acțiune și combină teoria cu experiența practică pentru realizarea schimbării planificate și sistematice a atitudinilor și valorilor angajaților prin crearea și consolidarea programelor de formare pe termen lung.