Facilitare și moderare

Proiectăm și implementăm programe de instruire integrate, bazate pe nevoi reale.

LENS – Leadership Effectivness and New Strategy

O metodologie care transpune managementul participativ din teorie în practică, cu beneficii atât pe termen scurt, concrete și imediate, cât și pe termen lung, care cresc productivitatea și eficacitatea, cum ar fi:
• planul specific, cu strategii, soluții și planul de acțiune,
• implicare și capacitare crescută în implementarea deciziilor și strategiilor,
• mai multă inovare – un portfolio mai mare de idei,
• un cadru comun de luarea deciziei, comunicare, planificare și rezolvare a problemelor
• încurajarea inițiativei și responsabilității. Adresat middle si top management, celor cu responsabilitatea întocmirii unui plan strategic și a luării deciziei în organizația lor.

Metoda GOPP – Goal Oriented Project Planning

Metoda GOPP este o structură de seminar interactiv, condus de un moderator extern, prin care se identifică cauzele generatoare ale unei anumite probleme/situații și prin lucrul pe grupe mici se identifică o structură de proiect a cărui execuție va duce la rezolvarea respectivei probleme. Principalele obiectivele ale metodei sunt:
• îmbunătățirea calității analzei în faza de design a proiectului
• creșterea coerenței și transparenței proiectului prin clarificarea responsabilităților fiecăruia
• reducerea riscurilor neimplicării în implementarea proiectului prin dezvoltarea încrederii atât în forțele proprii cât și în cele ale echipei